• Resurser och miljö
  • Sverige

Utlysning: Framtidens goda och hållbara vardagsmat - Innovationer till stöd för svensk förädling av växtbaserade råvaror

Med det här erbjudandet vill vi främja samverkan för framtidens goda, hållbara och hälsosamma vardagsmat. Vi vänder oss till företag och andra organisationer som kan bidra till att stärka svensk livsmedelssektors potential kring växtbaserade produkter och främja nyttjandet av svenska råvaror för att bidra både till ökad konkurrenskraft och till hållbart resursutnyttjande.

Utlysningen efterfrågar nyskapande genomförbarhetsstudier och innovationsprojekt med potential att skalas upp för att bidra till en konkurrenskraftig livsmedelssektor och ett hållbart resursutnyttjande.

Ansök senast 7 september kl 14:00, 2021.

Läs mer och ansök på vinnova.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter