• Resurser och miljö
  • Transporter
  • Europa

Biodrivmedel av raps och spannmål kvalar inte in i EU:s nya regelverk för hållbara investeringar

För någon månad sedan presenterade EU-kommissionen sitt förslag på taxonomi – ett system för att klassa hur gröna olika verksamheter är. Syftet är att detta ska bli ett verktyg för att styra investeringar mot de miljö- och klimatmässigt bästa alternativen. Så kallade grödbaserade biodrivmedel kvalar inte in genom taxonomins nålsöga. Det handlar till exempel om raps, majs, vete och sockerbetor.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.