• Resurser och miljö
  • Transporter
  • Europa

Biodrivmedel av raps och spannmål kvalar inte in i EU:s nya regelverk för hållbara investeringar

För någon månad sedan presenterade EU-kommissionen sitt förslag på taxonomi – ett system för att klassa hur gröna olika verksamheter är. Syftet är att detta ska bli ett verktyg för att styra investeringar mot de miljö- och klimatmässigt bästa alternativen. Så kallade grödbaserade biodrivmedel kvalar inte in genom taxonomins nålsöga. Det handlar till exempel om raps, majs, vete och sockerbetor.

Fler nyheter