• Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Förnybar energi
  • Sverige

Rapport: Långsiktig marknadsanalys från Svenska kraftnät

Svenska kraftnät uppdaterar vartannat år långsiktsscenarier för Nordeuropas energisystem. Scenarierna används för att identifiera framtida utmaningar och behov i det svenska transmissionsnätet för el och utreda möjliga åtgärdsalternativ.

Sedan Svenska kraftnät tog fram sina föregående scenarier under 2018 har förväntningarna på Sveriges framtida elbehov ökat kraftigt. I dag talas det om en ny elektrifieringsvåg när energisystemet ska ställas om till noll nettoutsläpp av växthusgaser.

Läs hela nyheten på vainsights.se Länk till annan webbplats.

Ladda ner rapporten Långsiktig marknadsanalys (pdf) Länk till annan webbplats.

Fler nyheter inom området energi

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.