• Avfall och återvinning
  • Resurser och miljö
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Toalettsystem torkar urin till växtnäring

Det nya med systemet är att det torkar urinen till en torr växtnäring, direkt under toaletten. Genom att sortera ut urinen kan det mesta av näringen återvinnas ur avloppet. Forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har arbetat fram det nya systemet, som ska testas i Malmö och Lund, inom projektet REWAISE (REsilient WAter Innovation for Smart Water Economy).

Genom att sortera ut urinen direkt i toaletten och torka det till ett pulver istället för att späda ut det i ledningarna till avloppsreningsverket, så kan näringen gå direkt tillbaka till kretsloppet och användas för växter och odling lokalt.

Läs mer på recyclingnet.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.