• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Sverige

Rapport: Färdplan för hållbar plastanvändning

Färdplanen från Naturvårdsverket är tänkt att fungera som inspiration till handling och som en kompassriktning för alla som kan och vill bidra till att plastanvändningen blir hållbar.

Fler nyheter