• Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Förnybar energi
  • Sverige

Höghus med uppladdningsbart cementbaserat batteri

En skyskrapa som kan lagra energi och laddas upp gång på gång. Det kan bli verklighet då Chalmersforskare utvecklat ett uppladdningsbart cementbaserat batteri.

Fler nyheter