• Resurser och miljö
  • Sverige

Samverkansprojekt i Göteborg för storskalig CCS-lösning

Koldioxidinfångning och -lagring betraktas som en viktig del i klimatomställningen. Ett samverkansprojekt har nu inletts i Göteborgsregionen för att bygga en storskalig logistik- och infrastrukturlösning för CCS (Carbon Capture Storage).

I en förstudie presenteras möjligheterna till en gemensam logistik- och infrastrukturlösning, bland annat med förslag på hur infångad koldioxid lämpligast samlas in, hur mellanförvaring ska ske före lastning, vilka tillstånd som ska krävas och vilka risker som finns.

Läs hela artikeln på miljo-utveckling.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter