• Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Sverige

Naturvårdsverket och SCB:s årsstatistik över utsläpp

Sveriges växthusgasutsläpp minskade med nära sju procent under förra året jämfört med år 2019. En tydlig minskningen står transportsektorn för, som en följd av minskat resande under pandemin.

Järn- och stålindustrin, som under 2020 fick stänga stora delar av sin verksamhet, minskar sina utsläpp med 13 procent.

Läs hela artikeln på miljo-utveckling.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter