• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Utlysning: Ökad resurseffektivitet för en cirkulär industri

Vinnova söker nu aktörer som vill bidrar till en resurseffektiv och cirkulär industri genom ett effektivt material- och energiutnyttjande. Erbjudandet är en satsning inom Vinnovas område Hållbar Industri.

Vem kan söka?
Utlysningen riktar sig till aktörskonstellationer i form av konsortier bestående av företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer. Utlysningen består av två erbjudanden: Tillämpad forskningsprojekt och Utvecklings- och demonstrationsprojekt.

Ansök senast 15 september kl 14:00, 2021.

Läs mer och ansök på vinnova.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter