• Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Transporter
  • Sverige

18 miljoner till innovationsmiljöer

Energimyndigheten tecknar avtal med sex innovationsmiljöer som innehåller cirka 30 organisationer. Innovationsmiljöerna ska öka kommersialiseringstakten av innovationer genom att aktivt söka upp och stötta företag med energiinnovationer lokalt och regionalt.

Innovationsmiljöerna ska bidra till att öka fokus lokalt och regionalt på energiområdet, och stärka investerare samt små och medelstora företag genom olika insatser.

Läs mer på energimyndigheten.se External link.

Fler nyheter