• Byggnader och infrastruktur
  • Energieffektivisering
  • Sverige

Stadsdel delar energi mellan bostäder

Att dela energi mellan olika bostäder kan vara ett effektivt svar på energiomställningens utmaningar. Nu deltar stadsdelen Tamarinden, Örebro i ett pilotprojekt för energigemenskaper och beviljas stöd från Energimyndigheten.

Projektet leds av forskningsinstitutet RISE och kommer att pågå under drygt tre och ett halvt år med start 31 mars 2021.

Läs hela artikeln på energinyheter.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter