• Förnybar energi
  • Sverige

Solpark erbjuder privatpersoner att bli aktieägare

Evig El etablerade sin första solpark 2019 i Frillesesås i anslutning till sitt befintliga vindkraftverk. För att möjliggöra en utbyggnad av solparken har kooperativet nu bildat ett aktiebolag och initiativet ger en tämligen unik möjlighet för privatpersoner att gå in som aktieägare i en enskild solpark.

Flera nyheter