• Elnät och energilagring
  • Förnybar energi
  • Sverige

Nationellt FoU-program kring vätgas lanseras av Energiforsk och RISE

Det finns ett stort intresse kring hur vätgas användas mest effektivt och hållbart och hur det bäst implementeras i samhället. Därför lanserar Energiforsk och RISE nu ett strategiskt samarbete genom ett nationellt FoU-program kring vätgas.

Det nya forskningsprogrammet ska samla merparten av all forskning och utveckling kring vätgas och andra elektrobränslen, under de närmaste åren.

Läs hela artikeln på vindkraftsnyheter.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter