• Resurser och miljö
  • Sverige

Rapport: Hållbara livsmedelssystem

Den här rapporten definierar och kartlägger arbetet med hållbara livsmedelssystem i Sverige.

Företag, organisationer och myndigheter driver en mängd initiativ med hållbara livsmedelssystem i fokus. Arbetet bör underlättas genom ökad samordning, tydligare myndighetsansvar samt bättre uppföljning och kommunikation.

Ladda ner rapporten på jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter