• Resurser och miljö
  • Sverige

Energimyndighetens delredovisning om stödsystem för koldioxidinfångning

För att klara klimatmålen måste Sverige fånga in och lagra koldioxid även från förnybara källor. Energimyndighetens förslag är att stötta ett sådant arbete med hjälp av omvända auktioner.

I dag finns inget stödsystem till de som avskiljer, fångar in och lagrar koldioxid från förnybara källor, det som kallas bio-CCS eller beccs. Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att utforma ett svenskt system för detta och har offentliggjort sin delredovisning.

Läs hela artikeln på nyteknik.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter