• Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Nordamerika

Solparker gynnar biologisk mångfald

Forskare i USA konstaterar att den partiella skuggningen från solparker skapar ett mikroklimat som gynnar tillväxten av mer varierade blommor och pollinerare.

Flera nyheter