• Avfall och återvinning
  • Resurser och miljö
  • Norden

Rapport: Marknadsanalys för biokol framtagen

Tillsammans med NSR (det regionala avfallsbolaget i nordvästra Skåne) har 2050 Consulting genomfört en första analys i Greater Bio, en marknadsanalys för biokol. I analysen dras bland annat slutsatsen att det finns ett ökat intresse för biokol men att det inte finns tillräckligt med kundunderlag ännu för större mängder.

I Helsingborg omvandlas park- och trädgårdsavfall till biokol i NSR:s pyrolysanläggning. På samma gång som man tar hand om restavfall får man en stabil kolinlagring och också klimatsmart värme som går ut på fjärrvärmenätet.

Läs hela artikeln på sbhub.se Länk till annan webbplats.

Ladda ner rapporten (pdf) Länk till annan webbplats.

Fler nyheter