• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Europa

Utlysning: Främja svenskt deltagande i Horisont Europa – planeringsprojekt inom Hållbar industri

Vinnova finansierar planeringsprojekt för svenska aktörer så att de kan omsätta sina projektidéer till konkurrenskraftiga ansökningar till Horisont Europas arbetsprogram. Detta erbjudande är en av flera nya insatser inom det prioriterade området Hållbar industri. Det innebär att projektresultaten förväntas bidra till ett eller flera av Hållbar industri långsiktiga effektmål: Klimatneutral och cirkulär produktion, Resurseffektiva och resilienta värdekedjor, Global konkurrenskraft samt En socialt hållbar industri.

Utlysningen riktar sig till aktörskonstellationer bestående av parter (juridiska personer) med väl underbyggda projektidéer och möjlighet att omsätta dessa i konkurrenskraftiga ansökningar till Horisont Europas arbetsprogram. Konstellationen ska vid ansökningstillfället bestå av minst tre svenska projektparter varav minst ett företag.

11 juni 2021, kl 14:00 är sista ansökningsdag i första ansökningsperioden.

15 oktober 2021, kl 14:00 är sista ansökningsdag i andra ansökningsperioden.

Läs mer och ansök på vinnova.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter