• Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Sverige

SaltX i pilotprojekt som ska ta tillvara spillvärme i industriell miljö

SaltX Technology har tecknat MoU-avtal med Luleå Energi, LuleKraft och Swerim om att uppföra en pilotanläggning på 1 MW och 15 MWh, som använder nanocoatat salt för att lagra termisk energi. Pilotanläggningen planeras att byggas i Luleå och ska laddas med restgas/värme från närliggande industri.

Sedan tidigare har SaltX fokuserat på att bygga piloter som kan lagra el som sedan omvandlas till värme och el. Nu öppnar bolaget för ett ytterligare användningsområde av bolagets patenterade nanobelagda salt – värmeåtervinning inom den tunga industrin. Värmen som lagras termokemiskt kan användas både för att förse industrin med ånga och staden med fjärrvärme.

Läs hela artikeln på energinyheter.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter