• Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Sverige

Starkt stöd för solcellsparker hos svenskar

Det finns ett starkt stöd för solcellsparker, visar en undersökning som Demoskop har gjort på uppdrag av European Energy bland 1 000 personer boende i Skåne och 1 000 personer i hela landet. En majoritet av de tillfrågade menar att jordbruksmark som används för att odla energigrödor också kan användas till att anlägga solenergiparker.

80 procent av de tillfrågade kan tänka sig att bo granne med en solenergipark om det planteras buskar och träd runt den. En majoritet tycker att jordbruksmark som används för att odla energigrödor också kan användas till att anlägga solenergiparker.

Läs om undersökningen på solenerginyheter.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter