• Byggnader och infrastruktur
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Sverige

Grönt stål ska ge 10 000 nya jobb: Nu krävs inflyttning till Norrbotten

Redan i dag är det ofta brist på arbetskraft i Norrbotten. Jätteinvesteringar i fossilfritt stål, som nyligen presenterats, kan skapa bortåt 10 000 nya jobb. Ska det gå ihop måste folk från södra Sverige börja flytta till Norrbotten, säger kommunalråd och arbetsförmedling.

Fler nyheter