• Byggnader och infrastruktur
  • Resurser och miljö
  • Sverige

Rapport: Om de två största resursflödena; livsmedelssektorn och byggsektorn

I Sverige förbrukar vi drygt fyra gånger mer resurser än vad vi skulle gjort om vi höll oss inom planetens gränser. Det är inte hållbart och resursuttaget behöver minska snabbt för att undvika allt större problem till följd av accelererande klimatförändring, artutrotning och råvarubrist. Så vad ska vi göra för att få till en hållbar förbrukning? En ny RE:Source-rapport fokuserar på att besvara den frågan, avgränsad till våra två största resursflöden; livsmedelssektorn och byggsektorn.

Fler nyheter