• Avfall och återvinning
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Sverige

Restströmmar kan uppgraderas till nya värdefulla produkter

Restströmmar är en viktig och ofta oanvänd resurs i bioekonomin. Ett IVL-lett projekt inom det strategiska programmet BioInnovation har tittat på möjligheterna att förädla rester från skogs-, jord- och vattenbruk till nya produkter.

Sex olika delprojekt har gjort allt från att odla shiitakesvamp på björkflis – som då bryts ned så att man kan göra etanolbränsle av det, till att utveckla ”fusk-kött” från rapsfrökaka, som blir över när man pressat ut rapsolja.

Läs hela artikeln på energinyheter.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter