• Resurser och miljö
  • Sverige

Utlysning: Klimatanpassning i den byggda miljön

Detta är en utlysning inom Vinnovas prioriterade område hållbar samhällsbyggnad. Utlysningen är en del av en gemensam satsning på klimatanpassning av byggd miljö mellan Vinnova och Formas. Satsningen består av två utlysningar där det går att ansöka för 2-åriga innovationsprojekt hos Vinnova med möjlighet till fortsatt finansiering och för 4-åriga forskningsprojekt via Formas.

Utlysningen riktar sig till aktörskonstellationer som öppnar upp för ett systemövergripande omställningsarbete. Kommuner, regioner, myndigheter, företag, branschorganisationer, ekonomiska föreningar, ideella organisationer, universitet och högskolor samt forskningsinstitut. Minst tre parter ska medverka i ansökan varav minst en ska vara behovsägare.

Sista ansökningsdag är den 1 juni kl 14:00, 2021.

Läs mer och ansök på vinnova.selänk till annan webbplats

Fler nyheter