• Förnybar energi
  • Norden

Flytande vindkraft på djupare vatten

Med både mer vind och mer utrymme till havs än på land är det inte underligt att den havsbaserade vindkraften ökar i snabb takt. Faktum är att utbyggnaden går så fort att det börjar bli ont om plats för havsbaserade vindkraftverk i grundare vatten i närheten av kusten. Den havsbaserade vindkraften söker sig därför ut på djupare vatten.

Ute till havs finns det stora möjligheter att bygga vindkraftparker utom syn- och hörhåll från annan bebyggelse. Europa är idag ledande när det gäller havsbaserad vindkraft och under 2019 installerades en rekordstor ny kapacitet på 3,6 gigawatt. Den totala installerade kapaciteten för havsbaserad vindkraft i Europa är därmed uppe i mer än 22 gigawatt från drygt 5 000 vindkraftverk i 12 länder.

Läs hela artikeln på enrginyheter.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter