• Elnät och energilagring
  • Sverige

Svenska kraftnäts största investeringspaket någonsin lanserat

Huvuddelen av investeringspaketet NordSyd handlar om långsiktiga åtgärder vilka planeras att driftsättas successivt fram till omkring år 2040.

Under förra året startade ett tiotal projekt i och runt Uppsala, Sollefteå och Västerås. I år ska ytterligare 15 projekt startas av de totalt ca 80 projekt som paketet innehåller. Hela NordSyd är planerat att vara genomfört till 2040 men redan om tre år kommer de första åtgärderna bidra till ökad kapacitet.

Läs hela nyheten på aktuellenergi.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter