• Förnybar energi
  • Sverige
  • Norden
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Nordamerika
  • Sydamerika
  • Oceanien

Rapport: Förnybart måste växa åtta gånger snabbare för att vi ska kunna uppnå målet i Parisavtalet

Ny Rapport från IRENA (The International Renewable Energy Agency) visar att förnybar elproduktion måste växa åtta gånger snabbare än dagens takt för att vi ska kunna uppnå målet i Parisavtalet.

Fler nyheter