• Förnybar energi
  • Sverige

Svenskt testcenter ska förebygga nya elhaverier

De problem med nedisade vindkraftverk som lamslog amerikanska delstaten Texas finns även i Sverige, men inte i samma utsträckning. Ett nytt testcenter i Arjeplogs kommun ska till nästa vinter hjälpa elbolag från hela världen att förebygga haverier.

I Sverige har vindkraften successivt växt sig större sedan cirka 15 år tillbaka och svarar nu för cirka 14–15 procent av den totala elproduktionen. 2040 uppskattas den siffran vara 50 procent.

Vädrets makter kan vissa månader försvaga vindkraften även i Sverige.

För att komma ännu längre med utvecklingen av säker vindkraft ska Skellefteå Kraft i samarbete med Sveriges forskningsinstitut (RISE), Vattenfall, Chalmers, berörda kommuner och branschorganisationer bygga ut vindkraftparken Uljabuouda till ett testcenter.

Läs mer på svd.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter inom förnybar energi