• Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Transporter
  • Sverige

Utlysning: AI i klimatets tjänst

Utlysningen är en gemensam satsning av Vinnova och Formas inom det nationella forskningsprogrammet om klimat.

Erbjudandet riktar sig till de som vill genomföra projekt som med hjälp av artificiell intelligens (AI) bidrar till att Sverige senast år 2045 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser eller till att samhället anpassas till de klimatförändringar vi inte kan förhindra. Utlysningen är en gemensam satsning av Vinnova och Formas inom det nationella forskningsprogrammet om klimat, med en internationell bedömningsgrupp. Därmed rekommenderas sökande att skriva på engelska.

Sista ansökningsdag är den 9 juni, kl 14.00, 2021.

Läs mer och ansök på vinnova.selänk till annan webbplats

Fler nyheter