• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Sverige

Rapport: Vägen till cirkulär plastanvändning

Orkla Sverige presenterar för första gången Plastrapporten. Plastrapporten 2021 belyser det svenska systemet för plaståtervinning och förutsättningarna för förpackningar med mindre miljöpåverkan. Med rapporten hoppas företaget belysa förutsättningarna och vägarna till ett cirkulärt system i Sverige.

Rapporten bygger på intervjuer med experter inom området för förpackningsfrågor, återvinning och cirkulär ekonomi, samt case om förpackningslösningar i framkant.

Läs mer om plastrapporten och ladda ner den på orkla.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter