• Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Sverige

Rapport: Artificiell intelligens krävs för att klara klimatomställningen

AI Sweden – Sveriges nationella AI-center, RISE Research Institutes of Sweden och Stockholm Resilience Center vid Stockholms universitet har tagit fram rapporten “AI i klimatets tjänst”. Materialet i rapporten ska fungera som inspiration för de myndigheter, företag och andra som är intresserade av att vidareutveckla potentialen hos AI-tekniker och deras användning för klimatutmaningen.

Rapporten, som är framtagen på uppdrag av Vinnova, visar på en rad möjligheter för AI-lösningar att stävja klimatförändringarna. Det rör allt från klimatforskning och -övervakning, till insatser för utsläppsminskningar, klimatanpassning, och innovation och transformation.

Läs mer om rapporten på ri.se Länk till annan webbplats.

Ladda ner rapporten på ai.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter