• Avancerade material
 • Avfall och återvinning
 • Byggnader och infrastruktur
 • Elnät och energilagring
 • Energieffektivisering
 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Förnybar energi
 • Resurser och miljö
 • Transporter
 • Vatten och avlopp
 • Sverige
 • Norden
 • Europa
 • Afrika
 • Asien
 • Nordamerika
 • Sydamerika
 • Oceanien

Delta i granskningen av IPCC:s kommande rapport

Just nu pågår den externa granskningen av bidraget från arbetsgrupp III om minskad klimatpåverkan i IPCC:s (The Intergovernmental Panel on Climate Change) kommande utvärderingsrapport. IPCC välkomnar och uppmuntrar ett brett deltagande i granskningen.

Utkastet till arbetsgrupp III:s bidrag är öppet för en andra granskningsomgång till och med den 14 mars. Den som vill delta i granskningen kan registrera sig till och med 7 mars.

Läs om granskningen på ivl.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter