• Elnät och energilagring
  • Förnybar energi
  • Transporter
  • Sverige

Vätgasen är en viktig pusselbit

Vätgas producerad av förnybara energikällor kan i framtiden minska vårt klimatavtryck avsevärt. Genom att använda förnybar vätgas tillsammans med bränslecellsteknik får man avgasfria bilar och bussar där rent vatten är det enda utsläppet.

Redan i dag används tekniken för att lagra sol- och vindkraft vilket kan stötta elnätet och göra bostäder självförsörjande på energi.

Läs hela artikeln på solenerginyheter.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter