• Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Sverige

Kan solceller och odling kombineras på samma markyta?

Flera forsknings- och utvecklingsprojekt runt om i världen tyder på att solcellerna kan ge både bättre skördar, agera skydd för grödor under torrperioder och samtidigt ge högre elproduktion.

Nu pågår ett forskningsprojekt som ska testa och utvärdera solelproduktion kombinerat med traditionell jordbruksverksamhet på nordligare breddgrader, närmare bestämt utanför Västerås. Där ska Solkompaniet bygga ett så kallat agrivoltaiskt system samt en yta med enbart solceller. Som kontrollyta används mark med enbart odling.

Läs mer och ansök på solenerginyheter.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter