• Förnybar energi
  • Transporter
  • Europa

Utlysning: IPCEI Vätgas

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att möjliggöra för företag med vätgasprojekt som Sverige kan stödja, att anmäla intresse för att delta i IPCEI Vätgas.

Energimyndigheten ska informera, samordna och planera ansökningsprocessen för IPCEI Vätgas. Uppdraget pågår till 2027.

Vad är IPCEI?
Viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse (IPCEI) är en mekanism för att främja investeringar i gränsöverskridande FoU- och industriprojekt av särskild betydelse för europeisk utveckling och som kan få statligt stöd så länge villkoren enligt IPCEI:s riktlinjer är uppfyllda.

Läs mer och fyll i "Expression of Interest" på energimyndigheten.se. Länk till annan webbplats.

Fler nyheter