• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Utlysning: Regionalt investeringsstöd

Regionalt investeringsstöd kan delfinansiera investeringar i delar av landet. Stödet kan ges för investeringar i materiella och immateriella tillgångar. En förutsättning är att investeringen är tillväxtinriktad och bidrar till en hållbar utveckling för företaget och den aktuella regionen.

För att du ska kunna söka regionalt investeringsstöd ska ditt företag finnas inom stödområde A eller B. Stödområdena omfattar delar av Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Dalarnas län.

Sista ansökningsdag är den 31 december 2021.

Läs mer och ansök på tillvaxtverket.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter