• Förnybar energi
  • Sverige
  • Norden
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Nordamerika
  • Sydamerika
  • Oceanien

Ny global "vindatlas" hittar bästa platserna för vindkraftverk

Vindenergiforskare har tagit fram en ny global vindatlas, där platser med extrema vindhastigheter från hela världen finns dokumenterade, för att hjälpa ingenjörer att välja rätt turbiner för en viss region.

Vindatlasen som utvecklats av forskare vid Cornell University sägs vara den första allmänt tillgängliga, enhetliga och geografiskt explicita (med data knuten till platser) beskrivningen av extrema vindhastigheter.

Läs hela nyheten på vindkraftsnyheter.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter