• Förnybar energi
  • Europa

Franska EDF experimenterar med flytande solceller

Franska energibolaget EDF kommer att bygga solenergianläggningar på behållare som flyter på vattenytan.

Anläggningen täcker ett område på 24,5 ha, vilket motsvarar cirka två tredjedelar av vattenbehållarens yta, med en total kapacitet på 20 megawatt. Projektet förväntas starta våren 2022 och kommer att fördubbla vattenkraftverkets produktionskapacitet.

Läs hela nyheten på solenerginyheter.se Länk till annan webbplats.

Flera nyheter