• Transporter
  • Sverige

Utlysning: Fossilfria mobila arbetsmaskiner

Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt som bidrar till minskade klimatutsläpp samt stärker svensk konkurrenskraft inom området arbetsmaskiner.

Syftet med satsningen är att bidra till forskning, utveckling och marknadsintroduktion av fossilfria arbetsmaskiner. Utlysningen berör bl.a dessa områden kopplat till fossilfria arbetsmaskiner: olika tekniker av energieffektivisering samt tekniker som stödjer övergång till förnybara bränslen, laddinfrastruktur, systemeffektivisering av arbetsplatser, beteende- och acceptansfrågor och automation som underlättar övergång till elektrisk drift. Erbjudandet ingår som en särskild satsning under 2021 i programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI).

Ansök senast 7 april kl 14:00, 2021.

Läs mer och ansök på vinnova.selänk till annan webbplats

Fler nyheter