• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Rapport: Cirkulära framsteg kräver ökad samverkan

Den cirkulära ekonomin går framåt – men inte tillräckligt snabbt. Knappt sex av tio svenska storbolag har till exempel satt mätbara mål för sin cirkulära ekonomi, framgår av en rapport från Cradlenet. Det som krävs för att nå framsteg är ökad samverkan och tydlig definition av cirkularitet.

I rapporten Circular Economy Outlook, som tagits fram i samarbete med det statliga forskningsinstitutet Rise tecknar Cradlenet en bild av nuläge och framtid.

Läs mer om rapporten på miljo-utveckling.se Länk till annan webbplats.

Ladda ner rapporten Länk till annan webbplats.

Fler nyheter