• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Framtidsbranschen som riskkapitalet missar

Snabbväxande och hållbara bolag är på ropet. Men trots detta har det svenska riskkapitalet inte sett investeringspotentialen i tungt industriella och tekniska bolag inom hållbarhet – så kallad cleantech.

Det behövs en större investeringsvilja inom miljöinnovation från svenska industribolag. Likaså behövs mer institutionellt kapital som är villigt att investera i ett tidigare bolagsskede.

Läs hela artikeln på dagensps.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter