• Förnybar energi
  • Transporter
  • Sverige

15 frågor och svar om vätgas

Intresset för vätgas har ökat enormt. Men varför? Vilka är möjligheterna respektive utmaningarna? Och hur mycket energi går det åt att tillverka den? Här finns en sammanställning på 15 frågor och svar om vätgas.

Förväntningarna har aldrig har varit så höga på vätgasen som just nu. Både länder och företag hoppas att vätgas ska bli energibäraren som gör det möjligt att minska eller helt få bort sina fossila koldioxidutsläpp.

Den stora drivkraften är att det går att använda överskottsel från vindkraft eller solkraft för att framställa grön vätgas genom elektrolys. Då bildas bara syre och värme som biprodukt. Vätgas kan sedan lagras så att energin kan användas senare.

Läs hela artikeln på nyteknik.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter