• Förnybar energi
  • Sverige

Nu blir det billigare att ansluta havsvindkraft till elnäten

Nu föreslås att anslutningskostnaderna för havsbaserad vindkraft ska minska. Svenska Kraftnät föreslås få i uppdrag att bygga ut stamnätet till områden inom sjöterritoriet.

Förslaget om ändring i Svenska Kraftnäts instruktion går nu ut på remiss, och föreslås att träda i kraft 1 augusti i år.

Läs hela artikeln på nyteknik.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter inom förnybar energi