• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Cleantechbolag fördubblar sin omsättning – stora möjligheter för riskkapitalbolag

Investeringsviljan i hållbar teknik ökar enligt en branschanalys av 140 svenska hållbarhet- och cleantech-bolag med omsättning mellan 5 miljoner kronor och 4 miljarder kronor framtagen av Sweden Sustaintech Venture Day.

Fler nyheter