• Avancerade material
 • Avfall och återvinning
 • Byggnader och infrastruktur
 • Elnät och energilagring
 • Energieffektivisering
 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Förnybar energi
 • Resurser och miljö
 • Transporter
 • Vatten och avlopp
 • Europa

Utlysning: Europeiska projekt som bidrar till en mer hållbar stadsutveckling

Nu kan du söka stöd inom ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities (ENUTC) för att bygga europeiska konsortier som utforskar hur forskning och innovation inom urbana omställningsprocesser kan bidra till hållbar stadsutveckling. Energimyndigheten och Formas utlyser tillsammans med Viable Cities cirka 28 miljoner kronor till svenska aktörer.

Projekten ska adressera urban omställningskapacitet genom projekt inom följande områden:

 • Urban cirkulär ekonomi
 • Invånarbaserad utveckling och urbana ekosystem för innovation
 • Robust och motståndskraftig urban infrastruktur och byggd miljö

Sista dag för ansökan är den 15 april, 2021 kl. 14:00.

Läs mer och ansök på energimyndigheten.selänk till annan webbplats

Fler nyheter