• Resurser och miljö
  • Sverige
  • Norden
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Nordamerika
  • Sydamerika
  • Oceanien

Därför behöver ekonomer räkna med naturen

Naturen har hittills inte värderats tillräckligt högt i våra samhällsekonomier enligt en ny nationalekonomisk rapport.

Rapporten om ekonomi och biologisk mångfald har beställts av Storbritanniens finansdepartement och huvudförfattare är Partha Dasgupta, professor i nationalekonomi vid universitetet i Cambridge.

Läs mer på sverigesradio.se Länk till annan webbplats.

Ladda ner rapporten på gov.uk (pdf) Länk till annan webbplats.

Fler nyheter