• Byggnader och infrastruktur
  • Transporter
  • Sverige

Tävling: InfraAwards

Har du en spännande och innovativ idé om hur Sveriges framtida transportinfrastruktur ska utvecklas snabbare och mer hållbart? Ta chansen och var med i innovationstävlingen InfraAwards. Vinn och få finansiering för att ta din idé vidare i projektform. Tävlingen startar i slutet av mars.

Med InfraSweden2030s kommande innovationstävling vill vi få fram lösningar för snabbare och resurseffektivare utveckling av transportinfrastrukturen. I slutet av mars finns all nödvändig tävlingsinformation på challengesgov.se. Redan nu har du möjlighet att förbereda dig.

Läs mer på challengesgov.se External link.

Fler nyheter