• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Nordamerika

Fyra klimatforskare om president Biden och klimatet

Klimatforskarna Lena Neij, Anna Rutgersson, Johan Kuylenstierna och Markku Rummukainen har alla följt utvecklingen i USA. Här ger de sina kommentarer till Joe Bidens första dag som USA:s president, och berättar vad de hoppas få se från honom och hans administration framöver.

Fler nyheter