• Förnybar energi
  • Transporter
  • Norden

Klart för danska demonstrationsprojektet H2RES som omvandlar havsbaserade vindkraft till vätgas

Syftet är att bygga en elektrolysanläggning på 2 megawatt med tillhörande vätelagring, som med el från havsbaserade vindkraftverk kommer att producera förnybart väte för användning i bussar, lastbilar och eventuellt i taxibilar.

Redan från slutet av detta år kommer det första vätet att produceras i Avedøreværket.

Läs hela artikeln på vindkraftsnyheter.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter