• Förnybar energi
  • Sverige

Nytt testcenter i Arjeplogsfjällen för vindkraftverk i extrem kyla

Potentialen för landbaserad vindkraft är stor i områden med kallt klimat, men de låga temperaturerna innebär samtidigt att det krävs teknik som är pålitlig och väl testad. Ett nytt testcenter på Uljabuoudafjället i Arjeplogs kommun ska välkomna aktörer från den globala vindkraftsindustrin och ge dem möjlighet att sätta sina nya vindkraftverk och andra komponenter på prov under riktigt kalla och isiga förhållanden.

Ett av de främsta problemen som drabbar vindkraftverk i kallt klimat är nedisning. Om det bildas is på vindkraftverkens rotorblad kan det nämligen leda till både produktionsbortfall på grund av försämrad verkningsgrad och ökad påfrestning på rotorbladen.

Läs mer på vindkraftsnyheter.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter inom energi